Voetreflextherapie

Oude natuurgeneeswijze doeltreffend bij hedendaagse klachten

In onze huidige samenleving krijgen steeds meer mensen last van lichamelijke en psychische klachten. Dit heeft onder andere te maken met de toename van de prestatiedruk.

Ca. 5000 jaar geleden beschikten de Chinezen en Egyptenaren al over een behandelwijze die goed toepasbaar bleek bij het behandelen van uiteenlopende klachten, namelijk voetreflextherapie.

Voetreflextherapie is een veilige therapievorm die wordt toegepast bij diverse klachten. De therapie is gericht op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de mens.

Wat is voetreflextherapie?

Het uitgangspunt bij de voetreflextherapie is de gehele mens. Bij gezonde mensen zijn lichaam en geest in balans. Mocht er een verstoring optreden dan heeft het lichaam zelf een groot herstellend vermogen.

Door allerlei oorzaken, zoals werkdruk, verkeerde werkhouding, maar ook door verkeerde voeding en psychische problemen, kan er echter een dusdanige blokkade optreden, dat het lichaam niet meer in staat is zichzelf te herstellen. Dit kan tot gevolg hebben dat een bepaald orgaan of lichaamssysteem niet goed meer functioneert, waardoor er klachten ontstaan.

Op de voeten worden alle organen, spieren en zenuwen van het lichaam gereflecteerd. Tijdens een behandeling bewerk ik de hele voet. Door het bewerken van de reflexen kunnen de aanwezige spanningen en blokkades opgespoord en weggenomen worden, waardoor het lichaam zèlf weer in balans kan komen en zo het genezingsproces kan beginnen. Bij voetreflextherapie wordt dus niet de ziekte behandeld, maar de zieke mens in zijn totaliteit.